Powiat24.pl

Dziś mamy 23 czerwca 2024, niedziela, imieniny obchodzą:

Jan Polewczyński

Data urodzenia:

---

Data śmierci:

---

Miejsce zamieszkania:

---

Miejsce pochówku:

---

W poniedziałek 7 października, o godzinie 18.30 zmarł śp. Jan Polewczyński, wieloletni dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Kcyni oraz honorowy obywatel gminy. Miał 84 lata.

Jan Polewczyński przez całe swoje życie związany był z Kcynią. Jako pedagog, nauczyciel matematyki, wieloletni dyrektor Liceum Ogólnokształcącego, aktywny społecznik, miłośnik lokalnej kultury i sportu, a przede wszystkim niestrudzony propagator wiedzy o Janie Czochralskim. Uczestnik ponad 100 zjazdów absolwentów kcyńskiego liceum. Do końca aktywny i zaangażowany w sprawy gminy. Radny Rady Miejskiej I i II kadencji. W 2017 roku Rada Miejska w Kcyni przyznała mu tytuł „Honorowego Obywatela Gminy Kcynia".

Jan Polewczyński jest absolwentem miejscowych szkół: Szkoły Podstawowej, którą ukończył w 1950 roku oraz Liceum Ogólnokształcącego w Kcyni. Już w szkole średniej pasjonował się naukami ścisłymi, co z pewnością zaowocowało tym, że po maturze w 1954 roku podjął studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku matematyka. Ukończył je 5 lat później.

Po studiach wrócił do rodzinnej Kcyni, gdzie został zatrudniony jako nauczyciel matematyki w swoim macierzystym liceum ogólnokształcącym. Jan Polewczyński w 1958 roku objął stanowisko dyrektora liceum i odegrał wówczas znaczącą rolę w zaangażowaniu kierowanej przez siebie szkoły w rozwój Kcyni i regionu pałuckiego. Na emeryturę przeszedł w 1997 roku, ale pozostawał aktywnym nauczycielem matematyki w liceum do 2001 roku.

Pedagog przede wszystkim
Wielu mieszkańców gminy oraz absolwentów miejscowego liceum utożsamia Jana Polewczyńskiego z historią szkoły. W ponad 70-letniej historii LO w Kcyni Jan Polewczyński, najpierw jako uczeń, a potem nauczyciel i wieloletni dyrektor, bezpośrednio ze szkołą związany był 46 lat. Jako nauczyciel matematyki i wychowawca był wymagający, konsekwentny i sprawiedliwy. Uczył dyscypliny i porządku w każdym działaniu. Za wpajanie tych cech, po dzień dzisiejszy jego uczniowie są mu wdzięczni i wielu uznaje go za swój autorytet. Praca pedagogiczna Jana Polewczyńskiego oraz poświęcenie uwagi i często czasu pozaszkolnego uczniom, już za czasów jego aktywności zawodowej, budziły szacunek nie tylko uczniów i środowiska szeroko rozumianej oświaty, ale także mieszkańców gminy.
Na podkreślenie zasługują oddanie i umiejętności Jana Polewczyńskiego w skutecznym przekazywaniu wiedzy uczniom nawet z zakresu najtrudniejszych zagadnień matematycznych. Nowatorskie – na czas początku aktywności zawodowej, metody nauczania, które stosował, skutkowały sukcesami w konkursach wojewódzkich, gdzie podopieczni matematyka z kcyńskiego liceum zajmowali czołowe miejsca. Jan Polewczyński w ciągu swej pracy nauczycielskiej prowadził dodatkowe zajęcia dla uczniów wybierających się na studia związane z matematyką, wykorzystywał m.in. kursy korespondencyjne organizowane przez Politechniki Warszawską i Wrocławską. Absolwenci liceum dostawali się na wyższe uczelnie, dobrze zdając egzaminy wstępne. Skuteczność stosowanych metod budziła podziw i zainteresowanie także innych nauczycieli, którzy zaczęli stosować dodatkowy system przygotowania uczniów do matury, na wzór tego z matematyki.
Jan Polewczyński dla wielu był filarem liceum. Jego aktywność do ostatnich dni w życiu liceum wskazuje na to, iż pozostanie nie filarem, a fundamentem tejże szkoły na zawsze. Oddał on liceum dużą część swojego życia – z powołaniem, pasją i troską o uczniów i szkołę.
Harcerstwo i sport
Działalność Jana Polewczyńskiego nie ograniczała się tylko do pracy w szkole w charakterze nauczyciela i dyrektora. Swoją aktywność i zaangażowanie przejawiał w różnych formach działalności pozalekcyjnej. Pełnił m.in. funkcję drużynowego harcerskiej drużyny chłopców im. Zawiszy Czarnego. Później został szczepowym i harcmistrzem. Prowadził wiele interesujących form działalności harcerskiej. W okresie wakacji brał udział i był współorganizatorem licznych wycieczek, obozów i rajdów organizowanych pod szyldem Związku Harcerstwa Polskiego, a także w ramach turystyki szkolnej.
Od zawsze związany był także ze sportem. Swoją sportową pasją potrafił umiejętnie pobudzić młodzież do współzawodnictwa, organizując rozgrywki w piłce koszykowej i siatkowej. Zainicjował również w liceum rozgrywki w tenisa stołowego. Sam, kiedy był jeszcze uczniem liceum, grał w reprezentacji szkoły w piłkę siatkową obok Andrzeja Hanyżewskiego i Ryszarda Sierszulskiego – późniejszego wybitnego siatkarza, reprezentanta Polski. W czasie studiów należał do Akademickiego Związku Sportowego i był aktywnym członkiem sekcji piłki koszykowej w okresie, kiedy drużyna tego klubu awansowała do ekstraklasy i otrzymała przydomek „Twarde Pierniki”. Na drugim roku studiów został ponadto kierownikiem drużyny koszykówki juniorów. W latach 1980-1987 pełnił funkcję kierownika sekcji piłki siatkowej w MLKS Orzeł Kcynia.

Ponad 100 zjazdów
Tradycją kcyńskiego liceum są zjazdy jego absolwentów. Jan Polewczyński patronował im od III zjazdu, który odbył się w 1965 roku z okazji 20-lecia istnienia szkoły. Pełnił wtedy rolę głównego organizatora. W takiej roli występował wielokrotnie. Z jego inicjatywy zaczęły z czasem odbywać się zjazdy absolwentów w innej formule, tzn. jako spotkania roczników. Pierwszym z nich był zjazd absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości w 1967 roku po dziesięciu latach od ukończenia szkoły. Z inspiracji Jana Polewczyńskiego powstał program „spotkań po latach”, który kontynuują młodsze roczniki absolwentów. Wieloletni dyrektor uczestniczył prawie we wszystkich spotkaniach. Na przełomie lat 80. i 90. był inicjatorem utworzenia Stowarzyszenia Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Kcyni. 

Społecznik od lat
Przez wiele lat Jan Polewczyński wykazywał dużą aktywność społeczną na terenie miasta i gminy Kcynia. Sprawował funkcję radnego w ciągu dwóch kadencji w latach 1990 do 1998. Był ławnikiem w Sądzie Pracy od 1998 do 2002 roku. Był także członkiem komisji wyborczych w latach od 1960 aż do 1996. Otrzymał odznaczenia państwowe, resortowe i związkowe, m.in. Złoty Krzyż Zasługi w 1980 roku, Srebrny Krzyż Zasługi w 1975 roku, Medal Komisji Edukacji Narodowej w 1984 roku, Złotą Odznakę Związku Nauczycielstwa Polskiego. Był też wielokrotnie nagradzany za działalność dydaktyczną i wychowawczą przez władze oświatowe i gminne. W 2016 roku został obdarzony godnością Członka Honorowego Stowarzyszenia Absolwentów UMK w Toruniu.

Jan Polewczyński aktywnie uczestniczył w życiu lokalnej społeczności. W ostatnich latach angażował się w wielu gremiach lokalnych i ogólnopolskich, dążących do przywrócenia czci i pamięci prof. Janowi Czochralskiemu, wielkiemu naukowcy z Kcyni. Z inicjatywy Jana Polewczyńskiego w 2014 roku Rada Miejska w Kcyni nadała tytuł Honorowego Obywatela prof. dr. hab. Józefowi Szudemu.

Większość z absolwentów liceum w Kcyni i mieszkańców gminy ma świadomość, że to, co zbudował Jan Polewczyński, uczeń, student, nauczyciel, dyrektor, społecznik i wzorowy obywatel gminy, ma charakter i wymiar niematerialny. Dziełem jego życia nie jest tylko Liceum Ogólnokształcące im. Karola Libelta. Dziełem jego życia są uczniowie, absolwenci.
Profesor w ich wdzięcznej pamięci pozostanie na zawsze.

Wspomnienia i myśli o zmarłym:

Wpisy publikowane będą po weryfikacji administratorów

Proszę wypełnić wymagane pola.