Powiat24.pl

Dziś mamy 23 czerwca 2024, niedziela, imieniny obchodzą:

Marek Kubiński

Data urodzenia:

--1958

Data śmierci:

19-06-2014

Miejsce zamieszkania:

---

Miejsce pochówku:

---

„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej…”

Z wielkim żalem i poczuciem ogromnej straty przyjęliśmy  wiadomość o śmierci śp. Marka Kubińskiego - wieloletniego nauczyciela historii, przysposobienia obronnego, wiedzy o społeczeństwie i edukacji dla bezpieczeństwa oraz wychowawcy wielu pokoleń uczniów w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią.

Śp. Marek Kubiński 1958 – 2014

Pan Marek Kubiński ukończył w roku 1983 r. Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Olsztynie, uzyskując tytuł magistra historii. W latach 1983 – 1987 pracował jako nauczyciel historii w Szkole Podstawowej nr 4 w Nakle nad Notecią. Od 01.09.1987 r. pełnił funkcję nauczyciela historii, przysposobienia obronnego, wiedzy o społeczeństwie oraz edukacji dla bezpieczeństwa w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią.

Celem uatrakcyjnienia zajęć z przysposobienia obronnego opracował nową formę ich realizacji. Materiał, który wymagał ćwiczeń, realizował na opracowanym i zorganizowanym przez siebie obozie PO w Kaczorach podczas wakacji. W ten sposób w latach 1993-2003 przeszkolono około 1300 uczniów (była to często dla wielu uczniów pierwsza zorganizowana forma spędzania wakacji). Uczniowie zajmowali czołowe miejsca w konkursach np. „Krajna i Pałuki w dobie Powstania Wielkopolskiego na tle wydarzeń międzynarodowych w latach 1918-1920” w 2001, 2003 – I miejsce, Wiedzy o Obronie Cywilnej „Bezpieczne życie” w 2000, 2001 r. uczeń uczestnikiem wojewódzkiego finału. Współorganizował w 2000, 2001 i 2003 r. cykl turniejów użyteczno -sprawnościowych dla naszej szkoły oraz dla szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Nakielskiego. Kolega, Marek Kubiński współorganizował i brał udział z młodzieżą w zawodach strzeleckich w szkole i środowisku. Współorganizował w 2001, 2002 i 2003 r. obozy przysposobienia wojskowego w jednostkach wojskowych jako zastępca komendanta. W latach 2000, 2001 i 2002 organizował podczas ferii zimowych treningi strzeleckie oraz zawody strzeleckie dla uczniów naszej szkoły. W 2007r. zorganizował wyjazd młodzieży naszej szkoły na „Marsz Żywych” do Oświęcimia. W 2007 r. opiekował się młodzieżą podczas rejsu po Bałtyku żaglowcem Marynarki Wojennej Rzeczpospolitej Polskiej ORP „ISKRA”. Pan Marek Kubiński był współorganizatorem „Wieloboju Rzecznego” dla uczniów szkół gimnazjalnych i  ponadgimnazjalnych Powiatu Nakielskiego. Rywalizacja na Noteci stanowi tradycyjnie element obchodów „Święta Morza” w Nakle nad Notecią. Pan Marek Kubiński sprawował opiekę nad uczniami reprezentującymi szkołę w poczcie sztandarowym. Pan Marek Kubiński wziął czynny udział w zorganizowaniu i przygotowaniu Izby Pamięci na terenie szkoły w roku 2010. Za pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczyciel otrzymał liczne podziękowania, dyplomy. Wykazał się ofiarną pracą na rzecz oświaty. Jako nauczyciel z długoletnim stażem mógł poszczycić się wychowankami, którzy obecnie są nauczycielami historii.

W roku 2009 Pan Marek Kubiński otrzymał odznakę „Zasłużony Działacz Ligi Obrony Kraju”. Pan Marek Kubiński otrzymał nagrodę dyrektora szkoły w latach 1990, 1998, 2003, 2004, 2008, 2010.

Śp. Marek Kubiński był oddanym nauczycielem,  wspaniałym kolegą i przyjacielem. Jego zaangażowanie było wzorem dla współpracowników i powierzonej jego opiece młodzieży.

Rodzinie, przyjaciołom, bliskim składamy szczere kondolencje i wyrazy najgłębszego współczucia

Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz uczniowie Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią

Wspomnienia i myśli o zmarłym:

Kondolencje[*]

- Tomasz Guzik

Żal ogromny bardzo dobrze wspominam jego lekcje historii.

- Katarzyna Kierońska

Najlepszy nauczyciel, ktorego pamietam ! na zawsze pozostanie w pamieci uczniow!

- Katarzyna

Pamietam [*] ( PO )

- Remi

Wpisy publikowane będą po weryfikacji administratorów

Proszę wypełnić wymagane pola.